Category: Şiirler

Gövdemdeki Kurt

Gövdemdeki Kurt Sen benim minare boyunda çam gövdeme, yumuşak beyaz bir kurt gibi girdin, kemirdin! Ben barsaklarında solucan Makdonaldı besleyen İngiliz amelesi gibi taşıyorum seni içimde! Biliyorum kabahat kimde! Ey ruhu lordlar kamarası kadın! Ey uzun entarili tüysüz Puankare! Karşımda: demirleri kıpkızıl bir şimendifer ocağı gibi yanmak senin en basit hünerin; yine en basit hünerin [...]

Change Thy Mind Since She Doth Change

Change thy mind since she doth change Change thy mind since she doth change, let not fancy still abuse thee. Thy untruth cannot seem strange when her falsehood doth excuse thee. Love is dead and thou art free; she doth live, but dead to thee. Whilst she lov’d thee best awhile, see how she hath [...]

Bağlantılar